Chúng tôi luôn có nhiều chương trình dành cho tất cả mọi người!

Ngoài những chương trình truyền thống như:  Tour Thắng cảnh,  Tour Văn hoá & Sắc tộc, Tour tham
quan Thành phố, Tour  Lịch sử, chúng tôi còn có Tour Đặc biệt  như Tour tìm hiểu về Qui hoạch Thành
phố, Tham quan nhà máy bia Tiger, Sân Golf, Quản lý Sở Thú,...

Và các chương trình độc đáo khác...

Đặc biệt chúng tôi có chương trình khuyến mãi cho Tour du học hè dành cho học sinh, sinh viên...

Vui Lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin:

VT TRAVEL
30  Tanah Merah Kechil Road, #03-06.  Singapore 465558
Hp: 65-98566752       Tel: 65-67288567       Fax: 65-67280178
Email : sales@vt-travel.com

Hoặc Click vào đây để điền thông tin liên hệ.
VT TRAVEL
Copyright ©2007 VT Travel Pte Ltd. All rights reserved.