Sở thú Singapore:

Khai trương vào: Tháng 6 năm 1973

Số vốn ban đầu: 9 triệu đôla Singapore

Tổng diện tích: 28 hecta

Số loài thú: 290

Tổng số thú: 3,200

Số lượng khách tham quan:

1,200,000 khách mỗi năm

Tại Sở thú Singapore, bạn sẽ được gặp gỡ với
nhiều loài thú “baby” đặc biệt – đó là những loài có
nguy cơ tuyệt chủng được gây giống thành công và
được nuôi dưỡng trong sở thú, chẳng hạn như loài
khỉ châu Á đuôi dài, tê giác trắng, khỉ mũi dài, lợn
biển và dĩ nhiên là có cả những chú đười ươi, cọp
trắng...
Hình ảnh tư liệu về sở thú Singapore: (Click để xem hình lớn)
Sở thú Singapore
VT TRAVEL
Copyright ©2007 VT Travel Pte Ltd. All rights reserved.