Thông tin về Đảo quốc Singapore:
Singapore gồm 1 đảo chính và 63 đảo nhỏ xung quanh với
tổng diện tích 697 km2.

Vị trí địa lý: nằm cách đường xích đạo 136,8 km về phía Bắc,
giữa vĩ độ 103038’ và 104006’vĩ độ đông.

Khí hậu: nhiệt độ trung bình từ 23 đến 310C

Dân số: Singapore có khoảng hơn 4 triệu người với 77% là
người Trung Hoa, 14% là người Mã Lai, 8% là người Ấn Độ
và 1% là người lai Âu Á và người có nguồn gốc khác.

Ngôn ngữ: Có bốn ngôn ngữ chính là tiếng Mã lai, Quan
Thoại, Tamil (ngôn ngữ của vùng Nam Ấn và Sri Lanka) và
tiếng Anh. Tiếng Anh là ngôn ngữ dùng trong kinh doanh và
hành chính, và đuợc sử dụng rộng rãi trong cộng đồng. Hầu
hết mọi người dân Singapore đều nói được hai ngôn ngữ,
tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh. Tiếng Mã Lai là ngôn ngữ quốc gia.

Tôn Giáo: Phật Giáo 42%, Hồi Giáo 15%, Thiên Chúa Giáo
14%, Lão Giáo 8%, Ấn Giáo 4%,...

Singapore ngày nay là:
- Trung tâm thương mại và công nghiệp thịnh vượng.
- Hải cảng tấp nập nhất trên thế giới với hơn 600 tuyến
đường biển.
- Trung tâm lọc dầu và phân phối dầu của thế giới, và là quốc
gia đứng đầu về công nghiệp chế tạo và sửa chữa tàu biển.
- Trung tâm tài chính quan trọng nhất Châu Á  với hơn 150
ngân hàng trên thế giới...
Hình ảnh tư liệu về thành phố Singapore: (Click để xem hình lớn)
Thành Phố Singapore
VT TRAVEL
Copyright ©2007 VT Travel Pte Ltd. All rights reserved.
Merlion Singapore.