Vui lòng click vào hình để xem tư liệu và hình ảnh.
VT TRAVEL
Singapore -  Vườn chim Jurong
Copyright ©2007 VT Travel Pte Ltd. All rights reserved.
Singapore -  Khu Du Lịch Sentosa
Singapore -  Thành Phố
Singapore -  Vườn Bách Thảo
Singapore -  Sở Thú